Vedenie účtovníctva

zahŕňa komplexné portfólio služieb

Verná prezentácia finančných výsledkov, je dôležitou súčasťou úspechu každej spoločnosti. Náš tím účtovníkov Vám poskytne včasné a kvalitné informácie, komplexný pohľad na ekonomickú stránku podnikania a pomôže Vám ušetriť čas a energiu, ktoré môžte nasmerovať na zveľaďovanie svojho podniku.

Služby, ktoré poskytujeme:

  • spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva v súlade s platnou legislatívou
  • vypracovanie ročnej účtovnej závierky
  • príprava účtovných výstupov, reportov a výkazov podľa požiadaviek klienta
  • spracovanie hlásení pre Intrastat, NBS a iné štatistiky

Kontakt

potrebujete poradiť?

referencie