MZDY

Mzdy a personálna agenda

Naše mzdové oddelenie pre Vás zabezpečí spracovanie miezd a personálnej agendy s odbornými znalosťami a starostlivosťou bez ohľadu na veľkosť a predmet činnosti Vašej spoločnosti. Samozrejmosťou je dodržiavanie pravidiel pri spracovaní osobných údajov a citlivých dát. Zabezpečíme celý proces nástupu nových zamestnancov či administratívu pri odchode zamestnancov vrátane komunikácie s príslušnými úradmi.

Služby, ktoré poskytujeme:

  • výpočet miezd
  • vyhotovenie výplatných listín a vedenie mzdových listov
  • spracovanie mesačných výkazov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne
  • príprava prevodných príkazov
  • ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
  • tvorba a čerpanie sociálneho fondu
  • vypracovanie všetkých požadovaných štatistických výkazov a hlásení
  • všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru

Kontakt

potrebujete poradiť?

referencie