Ostatné služby

Ostatné služby

Poskytujeme taktiež nasledujúce služby:

  • zakladanie spoločností
  • zápis zmien do obchodného registra
  • poradenstvo a odborné konzultácie pri podnikateľských rozhodnutiach
  • sprostredkovanie služieb audítora a daňového poradcu
  • podnikové kombinácie: zlúčenie, rozdelenie, splynutie
  • likvidácia spoločností
  • poradenstvo v oblasti medzinárodného zdaňovania
  • účtovné a daňové poradenstvo
  • personálne poradenstvo

Kontakt

potrebujete poradiť?

referencie