naše služby

čo ponúkame

Vedenie účtovníctva

 • spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva v súlade s platnou legislatívou
 • vypracovanie ročnej účtovnej závierky
 • príprava účtovných výstupov, reportov a výkazov podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie hlásení pre Intrastat, NBS a iné štatistiky

Daňové poradenstvo

 • registrácia k všetkým druhom daní
 • posúdenie daňových povinností firiem podnikajúcich v Slovenskej republike
 • príprava daňových priznaní k DPH, dani z príjmov fyzických i právnických osôb, dani z motorových vozidiel
 • poskytovanie informácií klientom o významných zmenách v daňovej sfére
 • podpora a zastupovanie klientov pri daňových kontrolách a pri komunikácii so správcami daní

Spracovanie miezd

 • výpočet miezd
 • vyhotovenie výplatných listín a vedenie mzdových listov
 • spracovanie mesačných výkazov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne
 • príprava prevodných príkazov
 • ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Ostatné služby

 • zakladanie spoločností
 • zápis zmien do obchodného registra
 • poradenstvo a odborné konzultácie pri podnikateľských rozhodnutiach
 • sprostredkovanie služieb audítora a daňového poradcu
 • podnikové kombinácie: zlúčenie, rzdelenie, splynutie
 • likvidácia spoločností
 • poradenstvo v oblasti medzinárodného zdaňovania

sme tu pre Vás

v čom sme silní?

viac ako

180 spokojných klientov

viac ako

10 rokov pôsobenia na trhu

viac ako

30 odborníkov na legislatívu

2 kancelárie na západnom Slovensku, ktoré sú klientom

vždy nablízku

hodnoty

spoločnosti

 • zodpovednosť, na ktorú dbáme
 • profesionalita, ktorú dodržujeme
 • kvalita služieb, ktoré poskytujeme
 • korektné vzťahy so zákazníkmi
 • čestnosť, s ktorou konáme
 • nadšenosť, s ktorou vykonávame prácu
 • spokojnosť a prosperita klientov
 • ktorá je našou motiváciou

Našim cieľom je stať sa najväčšou a najspoľahlivejšou spoločnosťou v oblasti účtovného a daňového poradenstva na západnom Slovensku.

O nás

Sme spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu už od roku 2007. Odvtedy sme vybudovali stabilnú základňu odborníkov v oblasti účtovníctva, daňového poradenstva, spracovania miezd a ďalších komplexných ekonomických služieb. Vďaka dlhoročnej praxi vieme flexibilne reagovať na dianie na trhu a pomôcť klientom pri budovaní funkčných a zdravých spoločností. Plynulo sa dorozumieme po anglicky a nemecky.

Prvoradým aspektom je pre nás spokojnosť klienta.

Svojím klientom spoločnosť Lansbrough Europe, s.r.o. poskytuje:

Kontakt

potrebujete poradiť?

referencie